Dramaťák a Rebeli oslávia 15 narodeniny netradične.