Život

30. apríl 2017 o 16:30 hod

Dom Matice slovenskej
Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno

Aký veľkolepý a inšpirujúci môže byť. Aký úžasný, farebný a dôležitý, ak sa pozriete z pohľadu dieťaťa, čo drží mamu za ruku. Aký banálny, malý a sťa zrnko prachu – neveľký, ak sa pozriete z vesmíru, alebo všehomíru, ako sa vravievalo kedysi. Bolesti, úsmevy, prehry i výhry, krok za krokom po ceste, ktorú človek plánuje a ktosi, kdesi mení…

Rezervácia vstupeniek: 0905 466 107

Ahoj milý priateľ!

Na našej novej stránke ešte máme čo to dokončiť, tak Ťa prosíme o trpezlivosť.
Úplne všetky informácie o našich projektoch nájdeš aj na www.dramatak.eu