TEL. KONTAKT:
•Roberta Krmášková

+421 905 283 006
•Jozef Černek
+421 905 405 455
•Janka Pipíšková
+421 905 466 107

Helenka-old

::   rezervácia vstupeniek:  0905 466 107   ::


Vitajte, milí diváci

Voláme sa Slovenskí REBELI a prinášame vám príbeh Helenky.
Helenka sa narodila v roku 1913. Náš folklórom inšpirovaný súbor o 99 rokov neskôr, v roku 2012. My žijeme v dobe Facebooku, Instagramu a mobilných telefónov. Helenka prežila dve svetové vojny aj totalitu. Naše vzťahy začínajú internetom. Četovaním, zdieľaním fotiek na sociálnych sieťach, držaním sa za ruky, absolvovaním rôznych party time.
Helenka svojho manžela ako dospelého spoznala vo štvrtok a v sobotu sa brali.
Kým naši rodičia sa idú pretrhnúť, aby sme mali čo najlepší telefón a boli čo najlepšie vybavení do školy, Helenka mohla chodiť do školy len keď už bolo postarané o statok. Jedným z najväčších darov boli topánky a ako veno dostala kravu.

Zdá sa, akoby medzi nami a Helenkou bola generačná priepasť. Napriek tomu, alebo práve preto, sa pokúšame o nemožné.
Preniesť jej život na divadelné dosky v podobe folklórneho muzikálu.

Aká bola Helena

Keď sa ohliadneme za životom Heleny, vyjde nám z toho mimoriadne smutný príbeh životom ťažko skúšanej ženy. O mamu prišla ako 5-ročná, sobáš jej dohodli. Ťažko nahonobený domček v úplne novom svete zrazu stráca lebo časť Slovenska zrazu patrilo Maďarsku. Prichádza o prvé dieťa pre šialené podmienky, v ktorých s manželom a jeho rodinou žili. Neskôr sa ocitli na východe Slovenska. Keď opäť ako tak, dá svoj život a rodinu dohromady, opäť sa musí sťahovať.

Hľa, záznam, ale naživo, je naživo!
Ďalšie záznamy: Taľafatky (2018) Na rováš! (2017) Život (2016)
Hľa, upútavka – Helenka, dzivče počarovne


Domček, ktorý si začali stavať v Šrobárovej, im síce vrátia, no svoj domov tam už necíti. S manželom a malými deťmi začne odznova v Hornej Zlatnej. Opäť nahonobia malý majetoček, ale príde totalita a s ňou združstevňovanie. Napriek tomu všetkému, všetky deti, ktoré vychovala, sú neuveriteľne veselé, srdečné a štedré, ich súdržnosť prežila už tri nové generácie a dodnes je tak silná, že bola inšpiráciou aj prevznik tohoto príbehu.

Pri výskume jej života smútok ani hnev nikto ani len nespomenul. Naopak jej sila, srdečnosť, pracovitosť a schopnosť rozdávať lásku je dodnes v rodine silne prítomná. Helenka napriek ťažkému osudu dostala do daru nesmiernu láskavosť a tá naozaj funguje dodnes. Viac ako tri desiatky rokov, čo už nie je na tomto svete. A ak sa nám, Rebelom, z tohoto posolstva čo i len trošku podarí dostať k divákom, mal náš úmysel zachytiť život Heleny zmysel.

ĎAKUJEME

Autori diela sa chcú poďakovať. V prvom rade do neba, starým rodičom Černekovým za to, že vychovali tak súdržnú a skvelú rodinu, že bola inšpiráciou pre vznik tohto dielka. Do neba aj tete Hanke Korpášovej, rod. Černekovej, za vyrozprávanie príbehu a sprevádzanie programom. A jej blízkej rodine, že umožnili využitie nahrávky v predstavení.

Tete Margite Pivkovej, rodenej Černekovej, sa sprevádzanie životom Heleny. Ujovi Mirovi Černekovi za sprostredkovanie archívu fotografií.

Daniele Kapitáňovej za prepožičanie autorského diela a konzultácie postavy Samka Tále. Petrovi Valovi za cenné rady a konzultácie.

PhDr. Petrovi Mulíkovi za objasnenie presídľovania a historického zákona z roku 1920 o odoberaní a prideľovaní majetku.

Mame Eve Černekovej za priblíženie citového života Helenky.
Ďakujeme aj Milošovi a Lucii Bobáňovým za rady pri výbere skladieb z Lysice a Terchovej. Manželom Oťázikovým za pomoc s tancom z Tekova.
Ďakujeme Roberte Krmáškovej, Lucke Mokošovej, Slavovi Habarovi, Majovi Bendíkovi za vytvorenie choreografií.

Nikolasovi Remešovi za vytvorenie krídel pre anjela.

Júlii Bundovej ze výrobu krojov.

Starej mame, babke, dedovi a tete Betke za starostlivosť o Ondríka počas skúšok.

A mnohým ďalším a najmä našim sponzorom. Bez vás by sme neexistovali. Ďakujeme.
——