TEL. KONTAKT:
•Roberta Krmášková

+421 905 283 006
•Jozef Černek
+421 905 405 455
•Janka Pipíšková
+421 905 466 107

Slovenskí rebeli - inšpirovaní folklórom

Vďaka tomu, že sa náš súbor zapojil do projektu CHIEF, získali sme tieto na mieru šité čižmy, dokúpili sme ďalšie krojové súčasti do našej krojovne, kúpili sme kúsok zvukovej aparatúry a rebelských CDčiek… To všetko vďaka Univerzite Komenského…

Projekt CHIEF (Cultural Heritage and Identities of Europe´s Future) je medzinárodný výskumný projekt zaoberajúci sa rôznymi formami vzdelávania mladých ľudí v témach kultúry a kultúrneho dedičstva.

Výskum sleduje budovanie identít, vzťahu ku kultúre, kultúrnemu dedičstvu v prostrediach škôl, mimovládnych organizáciách, rodinách či v neformálnych kolektívoch. Projekt CHIEF, v ktorom je zapojených 9 krajín (Veľká Británia, Španielsko, Nemecko, Slovenská republika, Chorvátsko, Lotyšsko, Turecko, Gruzínsko a India) nedávno Európska komisia označila ako jeden z “najhorúcejších” výskumných projektov financovaných Európskou Úniou, nakoľko ho vyhodnotila ako mimoriadne inovatívny a prínosný.

Súčasťou projektu CHIEF je aj podpora kultúrnych aktivít vybraných kolektívov mladých ľudí.

V prípade Slovenska sa vedenie projektu CHIEF rozhodlo pre takúto spoluprácu s komárňanským súborom Slovenskí Rebeli.

Ďakujeme!