TEL. KONTAKT:
•Roberta Krmášková

+421 905 283 006
•Jozef Černek
+421 905 405 455
•Janka Pipíšková
+421 905 466 107

Bohovia našich predkov

Skade sú mi korene
Kam upnúť si remene

Odkiaľ to len pochádzam

Keď sa nenachádzam

Skade sú mi predkovia
Čo trápili ich bohovia
A kamže sa utiekali
Keď boľavo plakali

Tak ako je veľa vecí v našich životoch zahalených rúškom tajomstva, nie je to inak ani s našimi pohľadmi na veci okolo nás. Iný je pohľad dieťaťa na svet, do ktorého sa rodí, iný zas spôsob akým mu vysvetlovali prírodné javy jeho blízki, ako a kto formuje jeho pohľad na „božstvá,“ ktoré ho obklopujú – rodičia, láska či činnosti, ktoré vieme zbožnovať.

Budeme sa Ti však snažiť priniesť neopakovateľný a hodnotný zážitok, ktorý skúsi dať priestor mnohým nevypovedaným veciam zo životov našich predkov. Je to všetko však len dávno zabudnutá minulosť, ktorá sa nás už netýka? Nechajte sa prekvapiť