Členovia

Hudobná zložka súboru...

HUDOBNíCI

Hudobná zložka súboru...

HUDOBNíCI
Vedúca hudobnej zložky, primáška ĽH
Flauta, klarinet, píšťalka
Harmonika
Kontrabas
Vedúca hudobnej zložky, primáška ĽH
Flauta, klarinet, píšťalka
Harmonika
Kontrabas
speváci
speváci

Tanečná zložka súboru...

Dievčatá

Tanečná zložka súboru...

Dievčatá
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Vedúca súboru, tanečníčka, choreografka
Tanečníčka
Tanečníčka, choreografka
Tanečníčka, choreografka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka, choreografka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka
Vedúca súboru, tanečníčka, choreografka
Tanečníčka
Tanečníčka
Tanečníčka, choreografka
Chlapci
Chlapci
Tanečník
Tanečník, choreograf
Tanečník
Réžia a dramaturgia, tanečník
Tanečník, choreograf
Tanečník, choreograf
Tanečník
Tanečník
Tanečník, choreograf
Tanečník
Réžia a dramaturgia, tanečník
Tanečník, choreograf
Tanečník, choreograf
Tanečník

Ahoj milý priateľ!

Na našej novej stránke ešte máme čo to dokončiť, tak Ťa prosíme o trpezlivosť.
Úplne všetky informácie o našich projektoch nájdeš aj na www.dramatak.eu