Plán vystúpení

Dátum, podujatie Miesto
 • 22. február 2020
  18:04 hod
  HELENKA
 • Staré divadlo Karola Spišák, Nitra
 • vstupenky: 0905 466 107
 • 4. apríl 2020
 • Komárno
 • 1. máj 2020
 • Komárno
 • 8. máj 2020
 •  Komárno
 • júl 2020
 • sústredenie
 • 20. – 27. júl  2020
  Kashubian Meetings with the Folklore of the World
 • Brusy, Poľsko
 • 31. júl  – 1. august 2020

 • Ujcov mini fest za domom, Horná Zlatná
 • august 2020
 • Hrušov
 • 12. január 2020
  16:02 hod
  HELENKA
 • Komárno
 • vstupenky: 0905 466 107
 • 8. február 2020
  17:03 hod
  HELENKA
 • Kultúrny dom KOVAK, Hlavné námestie 7, Nové Zámky
 • vstupenky: 0905 466 107

Pokyny k vystúpeniam pre súboristov.