Plán vystúpení

Dátum, podujatie Miesto
 • 4. apríl 2020
 • Bratislava
 • 2. máj 2020
 • Komárno
 • 16. máj 2020
 • Nitra
 • 13. jún 2020
 • súkromné podujatie
 • 18. jún 2020
 • Helenka, Komárno
 • 20. jún 2020
 • Mankovce
 • júl 2020
 • sústredenie
 • 20. – 27. júl  2020
  Kashubian Meetings with the Folklore of the World
 • Brusy, Poľsko
 • 31. júl  – 1. august 2020
 • Ujcov mini fest za domom, Horná Zlatná
 • 14. – 16. august 2020
 • Hontianska paráda, Hrušov
 • 2. september 2020
 • Otvorenie šk. roka
 • 12. september 2020
 • Senec
 • 17. október 2020
 • Neded
 • 19. december 2020
 • Kapustnica
 • 8. február 2020
  17:03 hod
  HELENKA
 • Kultúrny dom KOVAK, Hlavné námestie 7, Nové Zámky
 • vstupenky: 0905 466 107
 • 15. február 2020
  18:04 hod
  HELENKA
 • Staré divadlo Karola Spišák, Nitra
 • vstupenky: 0905 466 107

Pokyny k vystúpeniam pre súboristov.