Kým sme čakali na vystúpenia, v parku sme hrávali volejbal.